– Ech, przez 10 lat małżeństwa znużyło mnie ono, jest nudne, nijakie… :D

Dodaj komentarz