Osiemnastoletnia dziewczyna przyszła do swojej matki i mówi jej, że okres się… :)

Dodaj komentarz

Loading…