Dyrektor szpitala wzywa lekarza do gabinetu: – Jesteś zwolniony! :D

Dodaj komentarz