Na porodówce pomylono noworodki Polaka, Ruskiego i Ukraińca. Stoją… :D

Dodaj komentarz